You are not logged in.

1

Tuesday, January 16th 2018, 1:05pm

Mikroevents i Januar!Ave Gladiatorer!

Det bringes nyheter om 3 kommende mikroevent!

17.01. - 18.01.2018
+200% Fangehull & Arena EXP
+30% Ekspedisjon EXP


22.01.2018
-20% treningskostnader


25.01. - 26.01.2018
Ingen tap av varighet
-20% cooldown arena (inkludert. circus) & fangehull

//Ditt Gladiatus Team17.01. - 18.01.2018
+200% Dungeon & Arena EXP
+30% Expedition EXP


22.01.2018
-20% training costs


25.01. - 26.01.2018
no durability loss
-20% cooldown arena (incl. circus) & dungeonsSimilar threads