You are not logged in.

1

Friday, February 2nd 2018, 9:27am

Mikroevents 09.02. - 10.02. & 15.02. - 17.02.Ave Gladiatorer!

Vi vil ha nye mikroevent

Følgende bonus vil være aktive:
09.02. - 10.02.2018
+10% smieressurser / sjanse for dropp på oppskrifter


15.02. - 17.02.2018
- Ingen tap av varighet
+ 40% gull på ekspedisjoner


09.02. - 10.02.2018

+ 10% forge resource/ recipe drop chance15.02. - 17.02.2018

no durability loss
+40% gold loot on expeditionSimilar threads