You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Welcome to the Swedish Gladiatus forum !. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Tuesday, March 16th 2010, 7:26pm

Changelog

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.13.0_pl7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
On Thursday, November 7th 2013, we will update ALL countries to following version:
1.13.0_pl7
Changes:
[Merge] Multi accounts can be in ONE guild but they may not trade items over the guild inventory
[Bug] Souldbound items are not tradable anymore (after a merge)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.13.0_pl5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Today we gonna update to the above mentioned version.
It just containes 2 small fixes for the merger:

* A needless scroll bar was removed from the event display
* It is possible to attack players with “#” in their nick names again, without getting logged out


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.13.0_pl1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* iPad App Backend changes
* preparatory changes for the server merge


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.10.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Profilinställningarna har delats in i 4 sektioner:
konto
karaktär
semester
spel


Ett semesterläge införs i spelet:
Semesterläget kan startas i profil inställningarna.

Detta läge har följande effekter på ditt konto:
Du kan inte spela aktivt förrän du lämnar semesterläget.
Utgångs tiden för packningar fryses.
Du kan inte bli rånad under semesterläget .
Plats nr 1 i arenan och turma , ger inget guld eller någon erfarenhet under semesterläget.

Men du kan fortfarande bli attackerad i arenan och om du blir slagen förlorar du din position.
Semester läget har minimum 2 dagar och maximum 30 dagar
Efter 30 dagar upphör semesterläget automatiskt.
En ny aktivering av semesterläget är möjlig efter 35 dagar sedan den senaste aktiveringen av semesterläget.


Visa alternativa jämförelser av utrustning:

Man kommer hitta den här inställningen under profil, sektion spel .
Jämförelser av utrustning med den nya utformningen kommer ge en bättre överblick av attributens skillnad på den utrustning man har på sina gladiator eller legosoldat och på det man jämför med i marknaden/auktionshuset.

I auktionshuset/marknaden kommer du kunna välja gladiator eller legosoldat du vill jämföra utrustningen med. Och man kommer kunna se en mer detaljerad skillnad på attributen på utrustningen man har och jämför mot .

Gränssnitt:

För framtida tabled version, har flera ändringar gjorts i spelet .
Ex gränsnittet för valet av kön har fått en mindre förändring.


Ny klädnad: Örnens ande av långsynthet

Den stora anden av örnen kommer till dig som
himmelsk budbärare av det gudomliga, det Högre Jaget.
Hans aura ökar din fördel med gudarna.
Hans exakta syn öppnar (dina alt dom )dörrar,
som har varit förseglades för dig fram tills nu.

5 delar av dräkten
Hjälm/mask
Bröstplåt
Handskar/armskydd
Vapen
specialföremål / Bergsörnens fjäder

Bonus effekt:

1 Del: Lägger till en gudapoäng/dag för varje gud vid hämtning av den dagliga bonusen.
3 Delar: Ökar utdelningen av guda poängen vid avklarade uppdrag.
5 Delar: Nivån för Expeditions områderna sänks med 2.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.9.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


General

The final block chance is shown more precisely in the battle report now, it includes the (internal) block chance through level difference. Before only the block chance through items, buffs, ect. was shown.
As a beginner’s help, some buildings / areas are not shown from the beginning on, but appear at certain levels:

- Arena: at level 2
- Work: at level 3
- Auction house: at level 4
- Market: at level 5
- Magus: at level 7
- Mercenary (merchant): at level 10


Items

The actual health points of mercenaries sometimes differed from the health points stated in the mercenary contract, this was fixed.


Treasury

The popup for the rewards of the „chest of divine fate“ includes now links to the respective area of the rewards.
The free „chest of divine fate“ per day can now only be achieved by winning in PvP fights (before also possible in defeats).


Costumes

New costume: Wrath Mountain's Scale Armour (introduced with new event):

- 1 part: Raises the duration of the attack protection by 25% in all arenas.
- 3 parts: Reduces the cooldown of the third blessing of Gods by 24 hours.
- 5 parts: Raises the limit of daily collectable favour points (Gods) by 25%.
- 7 parts: Reduces the waiting time for new tasks by 30%.

A special visual effect was added for completed costumes.


Interface

The third tab at merchants was renamed to „Sell“. This should make it easier for beginners to understand how and where to sell items. This is only a visual change, of course you can still sell items in other tabs (as long as there is enough free space).


Arena / CT

Victorious defenses in the Provinciarum arenas now count correctly to the statistics.


Dungeons

The „chance to avoid critical hits“ at Wrath Mountain is correctly shown in the battle report.
Some layout issues, caused by special abilities of dungeon bosses, have been fixed.


Achievements

„Wins in succession“ (Arena / CT) is now only counting for /can only be interrupted by attacks in your own league.


Guilds

Fights in the „Negotium X“ are no longer possible during travelling.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.8.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Allmänt
 • En ny yta har lagts till i Pantheon, en skattkammare.
 • Ett helt nytt set med karaktärsklädnader har lagts till.
Objekt
 • De gyllene hedersmedaljerna har tagits bort från spelet, ty de är inte kompatibla med det nya klädnads-systemet. Alla spelare som har en hedersmedalj aktiverad/i sina väskor kommer att få tillbaka det investerade guld/rubin värdet.
Skattkammare
 • Det är nu möjligt att öppna en kista i skattkammaren. Denna kista av gudomligt öde är välsignad; öppna den och vinn många gudomliga priser!
 • En gudomlig kista kan mottas genom strider i arenorna. Genom att investera rubiner kan du motta så många kistor du önskar och bada i den heliga auran gudarna skänker dig för din uppoffring av rikedom.
 • Kistorna innehåller belöningar såsom:
- Magisk påse: Aktiveringen skänker dig en extra väska i ditt personliga lager.

- Mobilisering: Aktiveringen skänker dig 3 expeditionspoäng.

- Portnyckel: Aktiveringen skänker dig 3 dungeon-poäng.

Karaktärsklädnader

Nedan följer en kort beskrivning om klädnaderna och hur de fungerar:
 • Varje klädnad har ett visst antal beståndsdelar att samla.
 • Delarna kan finnas under expeditioner, i dungeons och/eller i de heliga kistorna.
 • Varje klädnad erbjuder en viss bonus, beroende på antalet funna delar.
 • Du kan maximalt ha två klädnader aktiverade samtidigt (En för strider du för på din egen hand och en klädnad för strider du bedriver med dina väl valda legosoldater)
 • På detta viset kan du kombinera olika bonusar med olika klädnader. Identiska bonusar adderas.
 • Den valda klädnaden visas i profilen samt i stridsrapporterna.
Ny klädnad: Vulcanus‘ Smedens eld av strid*
 • 1 del: Reducerar väntetiden för nya varor hos köpmännen med 25%.
 • 3 delar: Förlänger tiden för packningar med två dagar.
 • 5 delar: Reducerar Turma arenans väntetid med 20%
Ny klädnad: Feronia‘s Sköld av Gudomlig Jord*
 • 1 del: Höjer regenereringen av hälsopoäng med 100%.
 • 3 delar: Förkortar väntetiden för den första välsignelsen med 6 timmar.
 • 5 delar: Säkrar 40% av ditt guld.
Ny klädnad: Neptunus Kraft över haven*
 • 1 del: Förkortar väntetiden för andregradens välsignelser med 12 timmar.
 • 3 delar: Förlänger varaktigheten för heliga oljor med 12 timmar.
 • 5 delar: Sänker träningskostnaden med 3%.
Ny klädnad: Aeolus‘ Frihet av vinden*
 • 1 del: Inga resekostnader!
 • 3 del: Lägger till 2 gudspoäng/dag för varje gud vid hämtning av den dagliga bonusen!
 • 5 del: Förkortar väntetiden i dungeons med 20%.
Ny klädnad: Pluto‘s Dödliga andetag*
 • 1 del: Förkortar väntetiden för Turma arena med 10%.
 • 3 delar : Höjer antalet mottagna poäng hos gudarna efter uppdrag från arenan och Turma arena. Klädnaden måste bäras vid hämtning av belöningen.
 • 5 delar: Minskar väntetiden i arenan med 20%.
Ny klädnad: Juno‘s Andetag av liv*
 • 1 del: Höjer intelligensbonusen för mat/läkekraft med 50%.
 • 3 delar: Höjer regenereringen av hälsa (räknat från nivå och fysik) med 200%.
 • 5 delar: Förkortar väntetiden för expeditioner med 20%.
(*Titlarna för klädnaderna kan komma att ändras i den slutgiltiga versionen)

Gränssnitt
 • Byggandet och arena-namn samt landskartan har ändrats något.

Arena / Turma arena
 • I Turma arena har uppförandet "ta emot skada" blivit satt som mer defensiv. En legosoldat med "ta emot skada" vägrar att fördela skada om två andra legoknektar (med högre hot) tar emot skada på samma sätt.
Premium/Centurion
 • Nya valutor har lagts till som en ny funktion för Centurion-spelare, du kan nu handla med dessa utöver dina rubiner.
 • Dessa valutor kan köpas på samma plats som rubinerna, alternativt finnas i de gudomliga kistorna.
 • Den hälsoåterställande drycken som delades ut vid centurion-aktivering kommer ej längre att delas ut som paket. Den kommer nu istället att komma direkt till ditt konto i ditt nya lager i centurion-sektionen. Alla hälsoåterställande drycker som fortfarande är paketerade kommer att konverteras in till denna centurion-flik.

Under uppdateringsprocessen
 • Hedersmedaljer kommer att tas bort och investerat guld/rubiner kommer att skickas till ditt konto.
 • Hälsoåterställande drycker kommer att konverteras till centurion-fliken.

Med vänliga hälsningar, ert Gladiatus-team
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.7.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I denna version kommer ni inte endast finna den nya
ingame-chatten, utan även en helt ny dungeon vid ”bron” i Afrika! Ännu en sak
värd att nämna är de ändringar som gjorts på guildrecepten. Priserna samt deras
effekter har justerats en aning, vi hoppas ni kommer uppskatta dem!
Denna version har vi även rättat till några buggar i spelet.
För att ge ett konkret exempel på en av dem:

I introduktionen av den vår nya dungeon så upptäckte vi att
3 av våra redan existerande dungeonbossar inte använde sin styrka till fullo.
Varför? De använde sig inte av deras specialattack
”reflektera skada” på det sättet som var tänkt.

Det var med denna attack meningen att den skada du utdelar
slår tillbaka på dig själv, istället för mot bossen.

Vi fixade till specialattacken och bossarna är nu tillbaka
till deras fulla styrka igen.

Bossarna ifråga var följande: Papa Sasama, Zagrash samt
Nekromar. Vi hoppas ni kommer klara av det nya motståndet!

För mer detaljer, kolla in följande changelog och vänligen
visa extra mycket uppmärksamhet till uppdateringarna på slutet:


Allmänt
Ingame chatt – allmän
kanal, kanal för guild, kanal för privata konversationer.

2 nya kommandon:
/gonline (visar vilka av dina guildvänner som är
online i chatten)

/fonline (visar vilka av dina familiavänner som
är online i chatten)

Under backuptiderna (8:00, 16:00, 0:00)
kommer en tillfällig sida visas. Det kommer inte vara möjligt att spela under
backup-tiden, med detta bör vi undslippa backup-relaterade errors.


Gränssnitt
Effekten på de specialföremål man får vid events (Cervisa
t.ex.) kommer nu visas på föremålets informationsruta.

Ordningen på "nivå, "pris, och "värde"
är nu densamma på alla föremåls informationsrutor.


Arena / Turma
Inga stridsrapporter kommer längre skickas om du segrar
efter att någon utmanat dig under Provinciarums ”30-minutersskydd”. Dessa
vinster ger dig ingen ära och de höjer heller inte din statistik i topp listan.

Striderna i Cirkus turma räknas nu in bland vinsterna på
topplistan.


Dungeons
En ny dungeon är tillagd vid ”Bron” (Afrika):

Normal: Nivå 35 (Lägsta nivå för att komma in: 25)

Svår: Nivå 96 (Lägsta nivå för att komma in: 86)

På grund av en bugg så använde tidigare inte bossarna Nekromar, Papa
Sasama samt Zagrash deras specialattack ”reflektera skada”. Detta är nu
fixat.


Guilder
Recepten i guildernas bibliotek har ombalanserats:
Effekten på ”Makt-välsignelse” har sänkts.

Effekten på ”Livs-välsignelse” har fått en stor ökning.

Priset att aktivera recepten i biblioteket har anpassats.

Varaktigheten på recepten har ökats till 4 timmar (tidigare 1 timme).

Beräkningen av receptens nivå via guildens nivåsnitt har
anpassats.


Premium
Man måste inte längre ha aktiverat ”venus välsignelse” för
att kunna använda ”veteranens ära”.

Kategorin ”vinster” i topplistan kommer nu ökas,
då strider i cirkus turma adderas in.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.6.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allmänt
Dagliga inloggningsbonusar har lagts till. Om du loggar in 6 gånger på 7 dagar kommer du att motta en speciell „mystery bonus“.
Serverklockan har bytts till lokaltid.
Ett nytt värde „Victories in succession“ har lagts till i de statistiska objekten.
6 nya objekt som bara finnes i Afrika har lagts till.
6 nya objekt som bara finnes i Germanien har lagts till.

Arena / Turma
Ett skydd för attacker har lagts till för de provinsiella arenorna.
Efter att ha mottagit en attack är du skyddad i 30 minuter.
Observera att du dock fortfarande kan bli attackerad men...
... inget guld kan stjälas.
... inget liv kommer att gå förlorat.
... du kommer inte motta rapporter för förlorade strider.
... nederlag kommer inte bli inräknade för statistiken.
Det är ett separat skydd för arenan respektive Turma arena för de provinsiella striderna.

Vinster
Räkningen för vinster „Increase Circle of Buddies” är korrigerad.

Guilds
Anonyma donationer förblir anonyma.

Dungeons
En ny svårighetsgrad har lagts till för Varggrottan (Italien):
Avancerad: Nivå 83, nivå 73 krävs för att äntra grottan.
Dungeon, Varggrottan (Italien) har nu anpassats för det nya systemet.
Normal: Nivå 25 (Tidigare nivå 40), nivå 15 krävs för att äntra grottan.Viktiga tips inför uppdateringen:
- De provinsiella attackerna kommer INTE att aktiveras än utan de väntar på mera feedback från användarna i Tyskland och på .com
- Då en dungeon ändras kan följande följder ej undvikas:
Helveteshunden kommer att släppas fri från Negotium X (Fängelsehålan).
Varggrottan (Svårighetsgrad: Normal) kommer att ställas in och du komemr då bli tvungen att åter äntra grottan.
En viss mängd statistik av dungeon Varggrottan kommer återställas till 0.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.5.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allmänt
• Ett kalkyleringsfel med träffsannolikheten i Dungeons, Turma arena och expeditioner är åtgärdat.

Meddelanden / Rapporter
• Turma arena rapporter fördelas på rätt sätt igen.
• Nu visas träffsannolikheten och dubbelslags-träffsannolikheten i stridsrapporterna.

Objekt
• Sannolikheten för att finna orangea objekt är tillsagt för dungeon bossar med nivå 110 eller högre.

Gränssnitt
• Träningsgränssnittet har ändrats, den nya utformningen bör ge en bättre överblick av attributen.

Uppgifter / Uppdrag / Gudar
• Menypunkten „Uppdrag“ har döpts om till „Pantheon“.
• 6 olika gudar har tillkommit Gladiatus; Genom att slutföra uppdrag kan du motta bonusar och speciella objekt från dem.
• Ett helt nytt uppdragssystem där du nu också kan samla godhetspoäng av gudarna.
• Uppdragen i arenan har ändrats och bör vara lättare att slutföra.
• Uppdragsgeneratorn för dungeons har också ändrats något; Olyckligtvis nog så kommer det att ta ett tag för systemet att generera de rätta uppdragen för dig.
• Belöningsstilen har genomgått en mindre förändring.

Arena / Turma arena
• Arenan använder nu samma script som dungeon, expedition och Turma arenan gör.
• Antalet omgångar i arenastrider har höjts till 15 och varierar inte längre.
• De allsmäktigas arena har tagits bort från Gladiatus.
• Turma arenan är numera obligatorisk för alla gladiatorer som nått nivå 10; Man kommer således automatiskt att gå med den stund man når nivå 10.
• Det är nu möjligt att utföra arena och Turma arena attacker mot andra gladiatorer från andra provinser.

Dungeons
• Dungeonområdet „Barbarbyn“ har anpassats till det nya systemet:
O Normal: Nivå 73
O Avancerat: Nivå 88 (tidigare nivå 100)
• Dungeonområdet „Umpokta stammen“ har anpassats till det nya systemet:
O Normal: Nivå 90 (tidigare nivå 80)
O Avancerat: Nivå 102
• Dungeonmotståndarna i den avancerade "Gustavos Herrgård" (Mörka skogarna) är nu mer utmanande..

Vinster
• Uppdragssystemet gjorde vissa vinster värdelösa, detta är nu åtgärdat.
• Antalet titlar har minskat drastiskt för att göra titlar någonting speciellt igen.

Guilder
• Byggnaden „Pantheon“ har döpts om till „Templum“.
• „Templet“ kan nu användas till att be efter gudarnas välvilja.Gud handbok : http://board.gladiatus.com/index.php?pag…ttachmentID=523


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.4.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Idag fick vi budskapet att en ny "handlare" finns i staden. Rykten säger att hans titel är Magus Hermeticus. En konstig och mystisk atmosfär kring den lilla butiken. Drivna av nyfikenhet går vi mot dörren och upptäcker en skylt bredvid sig:

"Välkommen unga Gladiator. Jag kan göra ditt magiska föremål ännu starkare, grönt till blått, blått till lila. För ett underbart lila föremål måste du dock ha ett minimum av 30 i nivå. Vilka föremål, frågar du? Varje föremål som du kan bära på din person. Inget mer, inget mindre. För att börja processen, dra föremålet till det vänstra fönstret i min verkstad. Föremålet kommer då att visas i det högra fönstret, visar hur det skulle se ut efter en lyckad uppgradering. Om du gillar resultatet kan du ställa dina chanser att lyckas (i procent), vilket bestämmer hur mycket guld eller hur många Rubiner du skulle vilja spendera på ditt försök. "

Dessa Magus Hermeticus finns i alla länder och utbudet är detsamma:

"Jag kan förbättra kvaliteten på din saker. Men du har blivit varnad. Chansen att lyckas beror på mängden guld och rubiner du vill spendera. Om förbättring inte lyckas är ditt guld och rubiner förlorade! Ditt föremål är inte förlorat, du får helt enkelt tillbaka det med den gamla kvalitet. "

Två sista tips:
själsbundna föremål förblir själsbundna efter uppgraderingen, icke-själsbundna föremål förblir icke-själsbundna.
Om du uppgraderar ett grönt föremål till blått, kan du uppgradera igen, det blå föremålet till lila i ett nytt försök.

Andra nyheter, förutom Magus Hermeticus: väntetids bonusen kommer tas bort från spelet. Den snabbar på upp levlingen av nya gladiatorer för mycket helt enkelt, så man beslutade att ta bort det.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.3.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rapporter
 • För att man lättare ska kunna jämföra gladiatorer i stridsrapporterna så finns numera värdet på vardera gladiator bredvid varandra.
 • Ett bläddrings fel genom rapporterna i Turma Arenan har åtgärdats.

Auktionshuset/ Marknad
 • Namnet på budgivare visas inte längre.
 • Ett bekräftelse krav har lagts till för de direktköp som sker i auktionshuset.

Objekt
 • Du mottar en extra väska när du når nivå 20. (Centurions får sammanlagt 5 väskor / Spelare utan Centurion får sammanlagt 4 väskor)

Arena / Turma:
 • Arenan och Turma arena har separerats helt. Detta medför att de har varsin väntetid och 1 timmes skydd. Det är fortfarande frivilligt att gå med Turma arena.
 • Den datorgenererande ”vinnarens belöning” i Turma arena beror numera på antalet ”dödade” motståndare samt antalet ”överlevande” i din egna trupp. Desto högre resultat, desto mer guld kommer du att motta. Så om alla dina legoknektar överlever efter du har dödat en motståndare mottar du den högsta möjliga vinstsumman. Omgångarna behöver anpassas för denna förändring.
 • Beteendet av legoknektarna har anpassats, numera attackerar de inte helaren direkt.
 • I arenan mottar du ära och i Turma arena kommer du att motta beröm.
 • Beskrivningen av Circus Omnipotens är förbättrad med en mer detaljerad förklaring.

Samspel
 • Du kommer nu kunna att jämföra din utrustning med det materiel du har I dina väskor.
 • Numera kommer du att kunna se vilka nivåer som krävs för att få åtkomst de olika områdena i Gladiatus.

Sidhuvudet har omorganiserats enligt följande:
 • Hälsopoängen och erfarenheten kommer nu att synas via ett sidhuvud.
 • Ära och beröm kommer nu att visas i ranking sidhuvudet.
 • Arenan och Turma arena har sina egna väntetids stolpar eftersom de numera är separerade.
 • Snabblänkar kommer att fungera under väntetiden.
 • Så fort alla dina expeditions- / dungeon poäng är förbrukade kommer en väntetid att visa när du mottar nästa expeditions- / dungeon poäng.

Dungeons
 • En ny dungeon har implementerats i Pirathamnen (Italien): Normal nivå – 15 / Avancerad nivå – 78.
 • En ny dungeon har implementerats i Den förlorade hamnen (Afrika): Normal nivå – 45 / Avancerad nivå - 100.
 • Block av kritisk skada betyder inte block mot dubbelträff längre.

Bedrifter / Vinster
 • Arrangemanget över vinster har ändrats något.
 • Oavgjorda matcher visas nu i orange igen.

Vapen
 • Bottenskadan har höjts markant på ALLA vapen.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.2.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Allmänt
 • En länk till din profil lades till i din översikt (under din karaktär), så du kan enkelt visa dina vänner din profil.
 • Längden på auktionen har kortats ned till 3-5 timmar (5-8 timmar innan)

Jobb
 • Träning är nu tillgänglig när du arbetar.
 • I vissa lägre nivåer fick du inte erfarenhetspoäng för vissa sorters av jobb; nu finns det en viss chans att få erfarenhetspoäng.

Meddelanden / Rapporter
 • Funna rubiner visas nu i stridsrapporterna.

Gränssnitt
 • Popup för ökad nivå är tillagd
 • Menyn "Uppdrag" är nu markerad när du slutfört ett uppdrag. -> "Uppdrag (x) " kommer att visas beroende på mängden slutförda uppdrag.
 • popups tillagt för de viktiga nivåökningarna (nivå 2, nivå 10 och nivå 25) som förklarar de nya tillgängliga funktioner (Arena, dungeons / turma arena, resa till Afrika).

Uppdrag
 • En högre chans för matbelöningar på uppdrag har lagts till.
 • Vissa problem med icke-kompatibla uppdrag är fixade.
 • Vissa uppdrag uppdaterades inte alltid efter att ha rest till ett annat land, det är fixat nu.

Arena
 • När man vinner en arena eller turma match (inom guld / XP range), får du en "seger belöning".
 • Från och med nu får du också EP i turma arenan (med samma beräkningsgrunder som i arenan).
 • En chans till erfarenhetspoäng lades till i varje timmes belöning för första platsen i arenan.

Expeditioner
 • Regenerering av expeditionspoäng ändrades:
  - Centurion spelare får en poäng var 45 minut (tidigare 60 min.)
  - Icke-Centurion spelare får en poäng var 90 minut (tidigare 120 min.)
 • Väntetiden för expeditioner är nu knuten till nivån i nivåintervallet 1-7. På nivå 1 har du en 15 sekunders väntetid, nivå 2 = 30 sekunder, på nivå 7 är det tillbaka till det normala 10 minuter igen. Detta är tänkt som en starthjälp för nya spelare.
 • När man ökar i nivå, får man maxfyllt med expeditionspoäng.

Dungeons
 • Regenerering av dungeonpoäng ändrades:
  - Icke-Centurion spelare får en poäng var 90 minut (innan 120 min.)
 • När man ökar i nivå, får man maxfyllt med dungeonpoäng.

Centurion
 • Menyn "Juvelerare" byter namn till "Premium ".
 • Centurion kan hittas på en extra sida.
 • "De gamlas hemliga kunskap" är helt förändrat: Väntetiden för att acceptera nytt uppdrag förkortas med 50%, och rubinkostnaden för att förkorta väntetiden sänktes till 1 rubin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v1.1.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Allmänt
 • Be och strida i dungeons på samma gång är inte möjligt längre
 • Efter 14 dagar av inaktivitet kommer du att få ett påminnelse mail
 • Blockmekanismen har förändrats i hela spelet, endast halva skadan absorberas nu
 • Formeln för regenerering av hälsopoäng har ändrats, fysik har en större roll nu
 • Väntetidsbonusen har försvagats, den börjar bara att byggas upp efter 24 timmars inaktivitet (3 timmar tidigare)
 • Erfarenhetspoängen som behövdes för en spelare att gå upp i nivå var anpassade för spelare med nivå 114 och uppåt
 • Chansen att blockera ett slag, göra en kritisk träff eller kritistkt läka är begränsad till 50% nu
 • Chansen att undvika en kritisk träff är nu begränsad till 25%
 • Formeln för undvika kritiska slag, block och kritisk läkning har ändrats
 • Dungeons och expedtionspoäng genereras på samma sätt (1poäng på 2 timmar)

Spelvärld / Resande
 • Kraven på resor har ändrats, det är nu beroende av nivån på gladiatorn.
 • Områden och dungeons har en nivåbegränsning nu.
 • Områdena Italien, Afrika och Germania har blivit omflyttade.

Meddelanden / Rapporter
 • Några fler filter för meddelanden har lagts till (öka nivå, arbete, sålt föremål, belönings-guld, be, nya bedrifter, spelar meddelanden, guild meddelanden, auktionshuset, kompis förfrågningar)
 • Antal mappar höjs från 5 till 9
 • Nytt område för stridsrapporter
 • Stridsrapporter skickas inte via ingame meddelanden längre (utom guildstridsrapporter)
 • Den ökade erfarenheten som försvararen får i arenan visas nu i stridsrapporten.
 • Ära visas som belöning i stridsrapporten.
 • Oavgjorda matcher är markerade med orange i stridsrapporten nu
 • Guldbelöning är alltid överst i stridsrapporten nu
 • Teckenfärg i översikten av arenan och turmarapporter
 • Ordningen på stridsrapporterna för absorbering av normal och kritiska träffar har anpassats. Den absorberade skadan är listad först nu, sen skador som gick igenom
 • Tiden på arenan och Turma strider i översikten inkluderar sekunder igen
 • Mängden guld och rubiner har nu separatorer igen (t.ex. 1.000.000)
 • "Browse"-funktion tillagt i stridsrapporter; du nu kan växla till föregående / nästa direkt i rapporten.

Föremål
 • Användarens angivna legosoldatnamn stannar i översikten nu
 • Försäljning av föremål är inte längre bundet till en specifik handlare, du kan nu sälja föremål överallt
 • Legosoldaters namn försvinner inte längre när de säljs till handlarna
 • I verktygstipset av livsmedel är intelligensbonusen nu inkluderad i beloppet av de hälsopoängen
 • Vapen får dubbelt så mycket skadebonus från prefix och suffix
 • Nya prefix och suffix har implementerats i alla nivåer
 • Några "onödiga" prefix och suffix har tagits ut ur spelet och kommer inte att finnas i auktionshuset eller handlare längre. Alla befintliga föremål på ditt konto kommer att finnas kvar
 • Skadevärden och rustningsvärden har ändrats, genom denna förändring kommer hälsan ha en större betydelse i högre nivåer igen
 • Värdena för legosoldater har ändrats mer efter typ
 • Föremål med negativ hälsopoäng har tagits bort
 • Formeln för hälsopoäng av mat har ändrats, intelligens har större betydelse nu. Priset på mat sänks med denna förändring
 • Effekten av olika kvaliteter (blå, lila) har ändrats något
 • Mat kombinationer ger dubbel intelligensbonus
 • Tårtbit ger 1,5 x intelligensbonus

Gränssnitt
 • Spelets gränssnittet och startsida har en helt ny design
 • Följande information har lagts till det översta fältet i spelet:


  - Expeditionspoäng
  - Dungeonpoäng
  - Turma ranking
  - Väntetid för expeditioner
  - Väntetid för dungeons
  - Väntetid för arena strider
  - snabblänk till det område där du gjorde din senaste expedition
  - snabblänk till det dungeon där du gjort din sista dungeonstrid
  - snabblänk till arenan


 • En extra knapp för stridsrapporter har lagts till det översta fältet. Du ser också hur antalet nya paket, meddelanden och stridsrapporter nu
 • Det finns 3 nedladdningsbara bakgrunder i olika upplösningar på startsidan nu
 • Fler inmatningsfält (ex noteringar, meddelanden) har utökats
 • Längden på din text visas medan du skriver, på anteckningar, guild och normala meddelanden
 • Majoriteten av popup-fönstren fick ny grafik
 • En beskrivning av effekterna av attribut har lagts till i verktygstips.
 • Ett mellanrum mellan guld och guld ikonen har blivit tillagt på flera ställen inne i spelet.

Uppdrag
 • Nytt uppdragssystem med olika uppdragstyper
 • "Uppdrag" ersätter den gamla tavernan

Arena
 • Beräkningarna av guldbytet i arenan justerades efter erfarenhetspoängen
 • De skador som absorberas av rustningen syns nu i arenastridsrapporten
 • Det finns nu en extra Turma attackknapp intill den vanliga arena knappen. Om du eller fienden inte är i Turma är knappen grå

Expeditioner
 • Expeditionssystemet är fullständigt omarbetad
 • Oavsett om du är Centurion eller inte så är expeditionskostnaderna nu 1 expeditionspoäng
 • Centurion får fortfarande 1 expeditionspoäng i timmen - icke-Centurion måste vänta 2 timmar för att få 1 expeditionspoäng
 • Du har nu chansen att få föremål av kvalitetsnivån Jupiter (orange) när du vinner över en boss i ett område

Dungeons
 • Det finns två nya dungeons i den gröna skogen i Germania, svårighetsgrad normal och avancerad.
 • Istället för att kunna välja mellan 3 svårighetsgrader för ett dungeons, är det minst 1 svårighetsnivå för normala dungeons och ytterligare en för avancerade spelare (i nya dungeons)
 • Vissa klickbara delar i dungeons är optimerade
 • Dungeons kan nu avbrytas och startas om
 • Svårighetsgraden i mörkaskogarnas dungeon (nivå 10) sänktes för att göra striderna med legosoldater mer tillgängligt
 • Legosoldater som är läkare får inget hot från karisman
 • Läkningen orsakad av hot sänktes drastiskt
 • Special attack "negativ attack" slutar efter n-ronder och inte efter n-användning

Bedrifter
 • Vissa bedrifter och deras grupper som inte längre behövs efter uppdateringen är nu borttagna.

Guild
 • Borttagningen av en guild kommer att ske en vecka efter det att guildmästaren har startat borttagningen.
 • En direkt borttagning av en guild är fortfarande möjlig när en guildmästare sparkar ut alla medlemmar och sedan lämnar den som sista medlem.
 • När en guildmästare lämnar guilden medans andra medlemmar fortfarande är kvar i guilden så kommer den nya guildmästaren bli utvald i följande ordning:

  - Aktiv*, ej bannad admin med högst mängd ära
  - Aktiv*, ej bannad medlem med högst mängd ära
  - Inaktiv, ej bannad admin med högst mängd ära
  - Inaktiv, ej bannad medlem med högst mängd ära
  - Efter det så kommer samma princip användas för bannade medlemmar
  *Aktiv = Ha varit inne inom de senaste 35 dagarna

 • Ett jämnt uppgraderings nummer av guildens lager hindrade rättigheterna från att bli uppdaterade - Nu fixat
 • Guildborttagnings funktionen blev flyttad till guildadmininstrations sidan
 • Guildmedlemmar med admin rättigheter kan inte nergradera guildmästaren längre
 • Olika HTLM-kåd buggar i Vox Logus tog sönder layouten - Nu fixat
 • Lade till ett felmeddelande när man ansöker utan text
 • För långa guildnamn och guildhemsidor blir nu kapade i guildöversikten.

Centurion
 • 3 Pakter har nu en ny effekt - de gamla gick inte att använda längre:

  - "Merkurius välsignelse" dubbel expeditionsbonus
  - "Odjursmästarens hemliga kunskap" ökar inlärningschansen av expeditionsbonusar med 5%
  - "Artefaktsamlarens hemliga kunskap" ökar chansen att hitta saker på expeditioner och dungeons med 15%

 • Bonusen från "De gamlas kunskap" visas för försvararen endast när försvararen vinner
 • Tillagt i beskrivningen för Centurion extra dungeon funktioner

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.11.1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • ÄNDRAT: Några centurion fördelar är tillgängligt för alla: Färger på dig själv och dina guildkamrater (blått och grönt), ignoreringsfunktionen, mappar + filter för inkorgen och en större familia 20st.

  Tillägg för Centurion
 • TILLAGT: För varje aktivering får användaren en halv dagslön från stallet till både spelare och guildbank.
 • TILLAGT: Man får en hälsodryck med 100% av sin egen hälsa (själsbunden)
 • TILLAGT: 3% rabatt för utbyggnad av guildens byggnader för varje medlem med centurion (max 30%.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.10.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • TILLAGT: Popup bekräftelse för att radera paket
 • TILLAGT: Popup bekräftelse för att radera recept i biblioteket
 • TILLAGT: Anledningen till en avslagen guildansökan kan rapporteras
 • TILLAGT: Support information visas under avstängnings anledningen
 • TILLAGT: Väntetid på 24h när man lämnar turma arenan
 • TILLAGT: Länk till skyddsavtalet tillagt i sidfoten
 • TILLAGT: BBCode editor för guild och profil beskrivningar
 • TILLAGT: Paketet navigering tillagd / Ändrad (hoppa till sista sidan)
 • TILLAGT: Servertid visas i menyn
 • FIXAT: När du arbetat klart omdirigeras du till stallet igen
 • FIXAT: Legosoldaters suffix visas inte längre i lagrets logfil
 • FIXAT: Medaljer visas nu korrekt i nivåintervallet 20-29
 • FIXAT: Lägsta bud beräknas korrekt för låga priser
 • FIXAT: Onlinestatus visas i en klarare grön färg
 • FIXAT: Guildbeskrivning sparas direkt efter att en guild skapats
 • FIXAT: Rätt värden visas i verktygstips för välsignelse av Ceres
 • FIXAT: Nivån på recept utanför din nivås område visas nu i rött (lagret)
 • ÄNDRAT: Layouten för sidfoten ändrades för att hindra visa fel i vissa länder
 • ÄNDRAT: Layout för administration av rättigheter i guilden visas nu korrekt

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.9.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • FIXAT: Småfel i "Drag n' Drop" systemet.
 • FIXAT: Ytterligare omstrukturering av koden.
 • TILLAGT: Nyhetssida i spelet
 • TILLAGT: Förkortning av väntetiden i tavernan
 • TILLAGT: Medaljer för profilbild byte (silver/guld)
 • TILLAGT: Nya symboler för meddelanden och paket (direktlänk)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.8.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • FIXAT: Om ett uppdrag är öppet att döda vissa monster, men de är ur din nivå räckvidd (ex. Harpies i Italien nivå 10-40), var det inte möjligt att avsluta detta uppdrag. Detta är fixat och monster kommer även om du är utanför nivån tills jakten är avslutad.
 • FIXAT: Överblicken över legosoldater visade färdigheterna för huvud karaktären när man uppgraderade en sak i ryggsäcken
 • FIXAT: I vissa länder visades inte meddelandet för den 6:e attacken i Turma arenan
 • FIXAT: Display fel fixat (+1 pixel för Taiwan)
 • FIXAT: Du kan inte kicka dig själv ur din guild längre
 • FIXAT: "Tooltips" till uppdragsföremål man fått i belöning visas även i stridsrapporten
 • FIXAT: Omärkt post, tas nu bort rätt
 • FIXAT: Problem med att uppdragsföremål visades i fel nivå fixat. (tex guldkors i nivå 9 visades som level1)
 • FIXAT: Egna legosoldater över maximum level visas ej längre i röd text i guildens lager
 • FIXAT: Rapport-länk i guildansökan var inte översatt
 • FIXAT: Minimum skada från recept visas nu korrekt när en spelare har minus-skada
 • FIXAT: Att byta namn på legosoldaterna bör fungera nu, där var tidigare ett problem som blockerade namnbyte och inriktning. Det är även tillagt en "radera" namnet-knapp
 • FIXAT: Det hände ibland att den första legosoldaten var själsbunden
 • FIXAT: Recept raderades när man la till samma typ/nivå på recept
 • FIXAT: Spelar-rank i ny guild visas inte längre i badhuset, ersatt med "(före detta medlem)"
 • FIXAT: Fel radbrytning i uppdragstiteln när man lämnade in efterfrågad vara
 • FIXAT: Skicklighetsstapeln i stridsrapporterna har nu rätt längd
 • FIXAT: Procentsatsen i dungeonrapporter är nu exakt 50% av läkningen.
 • FIXAT: När man startade en guild med en person, visades ära som noll tills en andra person joinade
 • FIXAT: Mapp namn med namnet "0" visas rätt
 • FIXAT: I tavernan blir det inte fel på tooltipsen på vinsterna längre
 • FIXAT: Säkerhetsproblem med guildmästare fixat
 • FIXAT: Turma aren - jackpotten kommer till rätt person.
 • TILLAGT: Väntetid (23h) i krigsmästarsalen vid nybildande av guild
 • ÄNDRAT: Guild-krigs rutinen optimerad, kräver mindre kapacitet/lagring och är snabbare.
 • ÄNDRAT: "Dra och släpp" från guld är säkrad. Det fanns en möjlighet att dubbla beloppet.
 • ÄNDRAT: Spelarnamnen är inte längre Skiftlägeskänslig (case-sensitive)
 • ÄNDRAT: Ny programmeringskod/struktur i översikt, arbete, juvelerare och träning
 • ÄNDRAT: I stridsrapporterna syns vinster överst

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • ÄNDRAT: Interna koden ändrat till UTF-8
  UTF-8 är konstruerat så att tecken som tillhör ASCII-tabellen (som täcker A-Z, a-z, 0-9 samt vanligt förekommande interpunktion)
 • ÄNDRAT: När du byter objekt från facken till legosoldater eller vice versa, så kunde föremål försvinna. Bytet är optimerad. Dvs ska inte kunna försvinna nu.
 • FIXAT: Damagecap from 0-0 to 0-2 fixed. (ska översättas)
 • FIXAT: Bilden av krigs-elefanten visas nu korrekt.
 • FIXAT: Namnsökning på auktionen och guildmarknad fixat så det kan filtreras.
 • ÄNDRAT: Bedrifter, som räknar var 5e minut, som översikt av social-användning, titta på profiler, hamna i centrum, observera inkorgen, ändrades så att den tredje nivån kommer att nås med 25,000 och den fjärde med 50,000.
 • FIXAT: Radbrytning i guildmedelanden/Vox Logus.
 • ÄNDRAT: Besittningarna i statistiks vyn av spelarna kan endast ses av sig själv.
 • ÄNDRAT: Online-status av guild-medlemmar kommer inte visa N/A längre, det ersätts av ett minus.
 • FIXAT: Meddelanden med speciella tecken kan ha visats med tomt mellanrum. Efter byte till UTF-8, bör det vara ok. Kanske kommer vissa webbläsare att skapa en del problem med en del specialtecken.
 • FIXAT: Max-skill-värde av legosoldater (5 saknades) justerad så det ska visas fullt igen.
 • FIXAT: Efter att ha tagit bort ett guild, rapporterna av guildstrider orsakade en svart skärm. Guildförsvarare kommer även i fortsättningen kunna se strids rapporten även om gille(guild) har tagits bort.
 • FIXAT: Spelare som lämnar ett guild kommer inte att få nåt meddelande.
 • FIXAT: Böner kommer automatiskt att annulleras när en spelare lämnar ett guild. Meddelande om upphävande av böner är optimerad.
 • FIXAT: Även specialtecken kan användas i meddelande mapparna. Namn som är för långa förkortas.
 • FIXAT: "Köp av expeditioner" missbrukades så mycket att man höjer priset. Maximala kostnaden är 10 Rubiner efter 16 köp. 24 timmar efter första köpet så nollställs det.
 • FIXAT: Centurionanvändare, som bara hade 1 expedition poäng kvar, kunde inte undersöka områden.
 • FIXAT: Återställning av bash-skyddet sker nu alltid kl 00:00:00 (Endast av intresse för .US servern)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.5.9
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • FIXAT: Visningen av krigsmästarsalen var missvisande på Onsdagar och Söndagar.
 • ÄNDRAT: I krigsmästarsalen visas vinnaren i guildkriget med en tumme upp.
 • FIXAT: Guildstridsrapporter kan fortfarande ses trots att guilden blivit raderad.
 • ÄNDRAT: Visningsfel när du försökte titta i en för gammal stridsrapport.
 • FIXAT: Visningsfel när du försökte titta i en för gammal guildstridsrapport.
 • FIXAT: Visningsfel av procentandelen i verktygstips från blå och lila föremål.
 • FIXAT: Ära kommer att justeras något större framgång när du besöker sidan.
 • FIXAT: Visningsfel i spelarprofilen.
 • TILLAGT: Innehållet i guildstridsrapporterna kommer att raderas efter 30 dagar.
 • FIXAT: Mycket special-drag av dungeon bossarna. Mycket svårare att döda en dungeonboss nu.
 • FIXAT: Special-draget "läkning" fungerar igen.
 • FIXAT: Voodoo-templet: nivå 30 bossen Thembas namn i stridsrapporten.
 • FIXAT: Guilder utan medlemmar kommer att raderas.
 • FIXAT: Tidszonfel i arenan i USA.
 • FIXAT: Vissa spelare hade inte en epost-adress i databasen, på grund av en äldre bugg. Dessa spelare måste validera sitt konto igen.
 • FIXAT: Karismavärdet beaktas korrekt, det var tidigare 1% lägre än det borde vara.
 • FIXAT: Inga fler lågnivå Dungeon-Drops.
 • FIXAT: Äran att rekrytera spelare visas i statistiken.
 • FIXAT: Legosoldater har också en blå och lila bonus.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.5.8
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • Idag har det genomförts nödvändiga förändringar "payment frame update" registreringar
  dessa ska inte inverka på spelet, endast vid beställning av rubiner har ändringar skett
  layouten är ny och förbättrade säkerhetsåtgärder är tagna.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.5.2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • ÄNDRAT: Ändring gällande expeditioner - Striden utförs direkt och man får istället efteråt vänta innan man kan gå på en ny (samma system som gäller i arenan och dungeons). Detta innebär att man kan göra annat medan man väntar på att gå på nästa expedition. Denna ändring rättade även till ett flertal buggar i det gamla systemet.
 • ÄNDRAT: Spelare med mindre än 25hp kan nu attackeras
 • ÄNDRAT: Alla guildmedlemmar kan nu donera guild i guildbanken

 • FIXAT: Bugg gällande väntetidsbonus
 • FIXAT: Fel ansökan blir godkänd/avslagen (det står inte typ av ansökningar det gäller)
 • FIXAT: Onlinestatus för fd. medlemmar i donationslistan
 • FIXAT: Flera problem med Villa Medici
 • FIXAT: Flera problem med Guildlagret
 • FIXAT: Problem med bashingskydd (nu får man en varning när man vill attackera någon en 6:e gång)
 • FIXAT: Bugg vid återköp av renande svamp
 • FIXAT: Besegra 1:an i arenan utan att få potten
 • FIXAT: Problem med själsbundna föremål
 • FIXAT: Namn och bilder som fattats i stridsrapporter
 • FIXAT: Fiender utan utrustning på expeditioner
 • FIXAT: Problem med "Utöka din kompiscirkel" bedriften
 • FIXAT: Problem med "Avbryt uppdrag" bedriften
 • FIXAT: Feluträkning av bedriftpoäng
 • FIXAT: Uteblivande meddelande om för lite hp
 • FIXAT: Fel meddelande om för lite hp i arenan
 • FIXAT: Visningsfel när man använder tillfällig uppgradering
 • FIXAT: Visningsfel av långa guildnamn
 • FIXAT: Vunnet/förlorat guld från Circus Turma visas inte i statistiken
 • FIXAT: Visningsfel; pris/värde byter plats i highscorelistan för dungeons
 • FIXAT: Fel paketmeddelande på paket från guildmarknaden
 • FIXAT: Flera visningsfel i Internet Explorer
 • FIXAT: Andra mindre buggar


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Changelog v0.5.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • ÄNDRAT:Fliken “Noteringar” i översikten blev flyttad till toppen av sidan under länken “Profil”.
 • TILLAGT: Ny flik för "uppnådda mål" i översikten. Med hjälp av denna tabb kan du få en översikt av dina uppnådda mål.
 • ÄNDRAT: Menyknappen “Stall” blev ÄNDRAT till “Arbete”. Spelaren har nu möjligheten att välja mellan olika jobb inklusive 2 stycken premiumjobb som kostar rubeiner. Jobbet som ”Lortpojke” är fortfarande tillgängligt. Du får mindre guld för de andra jobben men du får ett föremål som tillägg. Premiumjobben skiljer sig bara i duration och lön.
 • ÄNDRAT: Menyknappen “Guild” har blivit totalt omarbetad, mer info synes nedan.
 • TILLAGT: Guildkvarter: Alla guilder får ett eget distrikt i stan med en ny guildkvarters-översikt. Till att börja med har alla guilder en huvudbyggnad, ett badhus, ett bibliotek och en bank.
 • TILLAGT: Guildbank: Här kan medlemmarna donera guld till guilden. Dessutom säkrar guildbanken en del av guildens guld ifall guilden förlorar ett krig.
 • TILLAGT: Badhus: Höjer regenerationen av hälsa för guildmedlemmarna. Här kan du också skriva guildmeddelanden.
 • TILLAGT: Bibliotek: Här kan du förvara och aktivera recept
 • TILLAGT: Krigsherrens sal: Möjlighet finns att slåss mot andra guilder. Här kan du se stridsrapporterna från guildmedlemmarna.
 • TILLAGT: Guildmarknad: Fungerar som den vanliga marknaden bara att endast guildmedlemmarna kan använda den.
 • TILLAGT: Magasin: Här kan guildmedlemmar lagra föremål.
 • TILLAGT: Negotium X: Ett fängelse för dungeonbossar, andra guildmedlemmar kan slåss mot en fånge för att testa sig själva.
 • TILLAGT: Phanteon: Ger medlemmarna möjligheten att be.
 • TILLAGT: Träningsplats: Reducerar kostnaden att träna för alla guildmedlemmar.
 • TILLAGT: Villa Medici: Guilden får en läkare som helar medlemmar.
 • TILLAGT: Circus Omnipotens: En ny flik i arenan. Gladiatorerna som får mest vinster i rad utan att nå under 25 hälsopoäng kommer att befinna sig i toppen.
 • TILLAGT: Circus Turma: En ny flik i arenan och en ny liga. I denna liga kan spelare slåss tillsammans med sina legosoldater.
 • TILLAGT: Nya ätbara varor. Du får kombinera olika ätbara varor. Med detta kommer du att få bättre föremål (du kan t ex kombinera ost och bröd och få någon slags ostmacka).
 • TILLAGT: 7-dagars Topplista. En ytterliggare topplista som endast visar värden från de senaste 7 dagarna.
 • ÄNDRAT: Uppvisningen av “antal förluster” blev ersatt med “antal uppnådda mål-poäng”.
 • ÄNDRAT: Paket kommer att bli raderade efter 7 dagar, värdet kommer att krediteras i guld.
 • ÄNDRAT: Du kan få upp till 3 uppdrag på samma gång hos krögaren.
 • FIXAT: Genom att klicka på Topplistan kommer du inte tas till din egen ranking.
 • FIXAT: Om en helare dör i en dungeon kommer det inte visas att han dör i strid på grund av att han skadat sig själv.
 • FIXAT: Om du donerar 1 guld till guilden, kommer ditt guld subtraheras men guilden får ej guldet.
 • FIXAT: En spelare får ett meddelande men kan inte svara på det.
 • FIXAT: Genom att ändra ledaren av guilden kommer en annan gladiator slumpmässigt att väljas.
 • FIXAT: Stridsrapporter blir ej uppvisade.
 • FIXAT: Kinesiska tecken visas inte i karaktärsbeskrivningen.
 • FIXAT: Ett plundrat föremål av en spelare blir uppvisat flera gånger i dungeon-topplistan.
 • FIXAT: Texten "Array" efter namnet på en spelare i klanfliken.
 • FIXAT: Ordning av spelarnamn i marknaden uppvisar alla namn med stor bokstav före de med små bokstäver.
 • ÄNDRAT: Alla föremål som blir utrustade av en spelare eller en legosoldat blir själsbundna. Själsbundna föremål kan endast säljas till handlaren.
 • FIXAT: Några diverse uppvisnings- och säkerhetsproblem.
 • ÄNDRAT: Auktionshuset blev uppdelat i två auktionshus. Den första erbjuder föremål som är specialiserade för normala arenastrider, den andra erbjuder föremål som behövs i dungeonstrider eller slag i Circus Turma.

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

2

Tuesday, December 10th 2013, 9:00pm

Update 1.14.0

Om allt går som planerat uppdateras tyskarna på förmiddagen och vi på eftermiddagen.
Återkommer med mer info om vad som förändras.

Dock är det en uppdatering som ska möjliggöra för nästa event!
Tydligen nåt problem med att symbolen för tärning inte kommer att visas rätti äldre webläsare.

Important info:
The die animation does not work in Internet Explorer 9 and below. We cannot fix this problem since IE 9 (and lower) does not support CSS3.
Please make sure that your players and teams know this. If they click to cast the die, they have to wait a few seconds and the pop-up with their prizes will appear without the die animation!

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

3

Saturday, March 8th 2014, 7:41pm

Version 1.14.2_Pl2

Ave Gladiators!

There will be a new update today.
It is just a small Bugfix Version:

Info for players:
Multi accounts couldn’t get linked with Internet Explorer after the merger happened.

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

4

Wednesday, March 19th 2014, 8:52am

Förra gick inte som den skulle,
denna ska funka.


Infos for players:

- [Bugs] [merging]Accounts in multi can pass items in Guild's market
- [Bugs] [merging] V1.14.2 attack in arena not possible by writting the name
- [Bugs] New players are unable to train after the Reconstruction event

Hopefully for the merge in DE today everything will run smoothly after this.

All other communities will be updated today after DE.

~DG

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

5

Wednesday, March 26th 2014, 9:15pm

Hey,

there will be a Hotfix today to fix the regeneration of the Dungeon- and Expedition Points.
Hopefully it will not break anything ;)

Please announce it in your community.

Cheers

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

6

Monday, March 31st 2014, 6:24pm

v1.14.3
Preperations for the Easter event
Payment changes in the backend
One can no longer wear an additional costume with an event costume

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

7

Saturday, April 26th 2014, 7:43pm

Changelog v1.14.3_pl3 8102

v1.14.3_pl3 8102
And another update!

Within the next hours we'll fix that mean event bug and I will add 10 days to the event, so everybody can try again to get the costume.

Sadly we found out that the attack data wasn't logged for more than 2 days, so we can't really do as stated in my last post. I'm sorry for the flame that will hit you but it was a bit more difficult without the responsible dev.

Hope the 10 days will be enough for everybody that wants the costume to get it. Furthermore you can announce the costume festival now.

Within this version are also some Bug fixes:
Tooltips for cross server player tasks fixed
Hair of female chars for the easter event costume fixed
Eventcostume wasn't shown on overview on the second place

Cheerio

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

8

Wednesday, June 25th 2014, 8:04am

Version 1.15.0

Fix: Experience was showing "100%" too early

Fix: Event costumes are delivered correctly now

Change: New button style in the shop and all overlays

New: A new event system which allows us to create several buff events, e. g. more experience in expeditions, less cooldown time for the arena and many more!

Uppdateras runt lunch den 26/6 om det går enligt planerna.

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

9

Saturday, August 9th 2014, 8:57am

Version 1.15.1

Changes:

For players:
Feature: A new happy hour system which is not activated right away
Feature: Market price suggestion is calculated of the value instead of the shop price
Fix: Some backend improvements for the event locations
Fix: Payment while traveling works now

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

10

Tuesday, October 7th 2014, 10:19pm

1.15.3 samt 1.15.3_pl1

Changelog:
Server events like Hadrians wall, Streets of Rome/revenge of the death adapted to the new event system
For Server events you need now event points instead of expedition points
Expedition bonuses are now available on server events as well
The winner buffs were transferred to the new buff system
Server events happen now at the location where they are set, so the event "The streets of rome" will only be available in italy
Level restrictions of travels lifted to make events also available to low-level players (Expeditions still are bound to the required level)
Some changes on the merchants
Shops will not be renewed anymore due to travelling
Each country has now it's own merchants
Bugfix on Item generator, which caused Items without pre- and suffixes
changed some more Buttons to the new Button layout
Update international: 06.10.2014

Update to 1.15.3_pl1

The update should fix server fights and prevent further event costumes from dropping.
Should be live now on all servers

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

11

Thursday, October 23rd 2014, 10:29pm

Version 1.15.3_Pl4

Hey,

we will update Gladiatus next week to fix a bug concerning the costume festival.
 • DE</acronym> - 27.10.2014 - Midday
 • ALL - 28.10.2014 - Midday
 • [Bug] The event news popped up twice

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

12

Tuesday, December 9th 2014, 10:49pm

Update v1.16.0

Update v1.16.0

Tomorrow we'll update Gladiatus to the newest version:
Winter event bugs were fixed
Snowballs were added to the winter event
The winter event is now running with the new event point system (like on the Wild Farm)
Important: The snowball buffs will not be weaker than the Saturn's Winter Garment buffs!

Imorgon uppdateras spelet till senaste versionen, v1.16.0
Vintereventbuggarna är fixade
"Snowballs" är adderade till vintereventet
Vintereventet uppdaterat till samma poängsystem som i Wild Farm-eventet
Att veta: Snöbolls "boostarna", buffs, kommer inte vara sämre än i Saturnus Vinter eventet

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

13

Friday, December 12th 2014, 6:31pm

e will update the Gladiatus servers today with two small changes for the winter event:

Snowballs can be sold for 10 Gold

Costume counter now also counts lost fights (as it was on the “Wild Farm”)

The update will run at around 2pm in germany and probably 30minutes later in all the other communities.

Version: 1.16.0_pl1

Pukehead

Principalis

Posts: 501

Location: Skåne

 • Send private message

14

Thursday, December 18th 2014, 10:32pm

Version 1.16.0_pl2

Hey,

We need to put a Hotfix on the servers since there are some issues with payments.
The update will run today at around 3pm!

Please announce the Hotfix in your communities and that there is just one change in the background which has no effect to the players or the game.


Endast förändring i bakgrunden då nåt med betalningssystemen strulat hos vissa.