You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Welcome to the Swedish Gladiatus forum !. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Nightmare

Community Manager

  • "Nightmare" started this thread

Posts: 119

Location: Germany

Occupation: Community Manager

  • Send private message

1

Tuesday, April 4th 2017, 11:25am

SPELREGLER (Dessa globala spelregler kommer ta börja gälla den 10.04.2017)

SPELREGLER:
Dom följande reglerna gäller för samtliga Gladiatus servrar.
Om du tycker att du blivit straffad orättvist, välnligen kontakta supporten via http://support.se.gladiatus.gameforge.com
Vänligen notera att på grund av dataskyddet kan vi bara diskutera förfrågningar och klagomål gällande specifika konton enbart med ägaren för att bekräfta validiteten.

1. Multikonton & Delad IP
Varje spelare får lov att ha flera konton på en och samma server. Dessa måste erkännas för oss genom att använda den inbyggda spelfunktionen. Samma funktion måste användas om flera spelare har åtkomst till spelet från samma IP adress. Multikonton och spelare som delar en IP adress får genast restriktioner, och att försöka kringgå dessa begränsningar via andra spelare är inte tillåtet.

2. Konto Delning
Du får inte dela dina inloggningsuppgifter med andra spelare.

3. Utnyttjandet av Buggar
Att utnyttja och använda buggar och/eller programmeringsfel är strikt förbjudet. Om en spelare upptäcker en bugg, är denne skyldig att informera spelsupporten omedelbart.

4. Bottar och Script
Att använda programvara eller script för at få en fördel på andra spelares bekostnad är inte tillåtet. Detta inkluderar användandet av bottar, macron och andra automatiserade script.

5. Hot i Verkliga livet
Uttryckliga avsikter att skada någon annan person (användare, gruppmedlemmar eller Gameforges representanter) är strängt förbjudet.

6. Innehåll
Följande innehåll är inte tillåtet på några Gladiatusrelaterade plattformar:
  • förolämpningar (detta inkluderar både tydlig och maskerat språk i profiler, namn, meddelanden, nyheter, guild namn, guild profiler etc.) och olämpligt beteende mot andra människor
  • politiska eller religiösa åsikter, pornografiska, rasistiska eller extremistiska åsikter och uttryck av alla slag
  • spam och reklam för icke-Gameforge relaterade företag/organisationer eller webbplatser
Språk - Svenska är det officiella språket på se.gladiatus.gameforge.com, men vi tolererar även Engelska.Att härma en anställd (Community Team medlem eller Gameforge anställd) att skriva falsk information eller hota andra användare med sanktioner är förbjudet.

7. Villkor and Krav

Dom allmänna villkoren och kraven kompletteras av dessa regler och måste följas.

Similar threads